• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Voor al mijn zonden

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Auteur(s): J.C. Ryle
Serie: Overdenkingen voor de lijdensweken

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht.  

In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14).

In week 3 tot en met 7 wordt  nagedacht over Christus’ lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes van J.C. Ryle.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Overdenkingen voor de lijdensweken

Ook interessant