Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Wijzer op weg naar de wederkomst

Wijzer op weg naar de wederkomst

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Genre:Jeugdboeken
ISBN:9789462781740
Druk:1e druk
Pagina's:77
Bekijk eerste pagina's
Wijzer op weg naar de wederkomstSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

 

Het leven staat in het licht van de eeuwigheid. Vaak wordt aangegeven dat het eeuwigheidsbesef aan het wegebben is. De Israëlieten werden er jaarlijks in de zevende maand aan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. De drie feesten in deze maand – de Dag van het Bazuingeklank, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest – stonden in dit perspectief. Deze oudtestamentische feesten bevatten ook een boodschap voor nu. Dit gezinsdagboek wil de leerzame lessen van deze feesten ontdekken. Het geeft voor vijf weken een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en gespreksvragen.

Het kan op elk moment in het jaar gebruikt worden, maar gezien de betekenis van de feesten in de zevende maand heeft gebruik rond Dankdag of Nieuwjaarsdag de voorkeur. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven voor de verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Dit dagboek, dat tegelijk een doeboek is, laat gezinsleden het verband zien tussen de feesten van het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament en bij de wederkomst.

In deze serie is eerder verschenen:

-       Op weg naar het kerstfeest

-       Op weg naar het paasfeest

-       Op weg naar het pinksterfeest

Recensies

Wijzer op weg naar de wederkomst

Reformatorische Omroep

Mevr. Hartingsveldt- Moree heeft na: Op weg naar het kerstfeest; Op weg naar het Paasfeest; Op weg naar het Pinksterfeest. Nu een gezinsboek samengesteld over: Op weg naar de wederkomst.

Het ziet er weer heel verzorgd uit wat de vormgeving en de inhoud betreft. De Israëlieten werden er elk jaar in de zevende maand aan herinnerd, dat ze op reis waren naar de eeuwigheid door de drie feesten jn die maand: de Dag van het Bazuingeklank, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Dit gezinsdagboek wil de lessen van deze feesten ontdekken. Het geeft voor vijf weken een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Het boek kan op elk moment gebruikt worden. Voorkeur , gezien het onderwerp, is rond Dankdag of Nieuwjaarsdag. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, met suggesties voor verwerking (rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen). Dit dag/doe boek laat het verband zien tussen feesten in het OT en de vervulling daarvan in het NT en bij de wederkomst. De bijgevoegde WERELDKALENDER laat de kinderen zien het verband zien tussen de feesten in het OT en NT. Voor elke week is er een kleurplaat voor de jongere kinderen (vrij te kopiëren). Investeren in godsdienstige opvoeding is beloofd bij de doop en is het middel dat de God van het Verbond wil gebruiken. ‘Opdat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren’(Ps.78:7) . Van harte aanbevolen!

Wijzer op weg naar de wederkomst

Eilanden-nieuws | 25-09-2015

In de serie ‘Christelijke feestdagen in het gezin’ verscheen deel vier: Op weg naar de wederkomst. De schrijfster is Andrea van Hartingsveldt-Moree. Eerder verschenen in deze serie: • Op weg naar het kerstfeest • Op weg naar het paasfeest • Op weg naar het pinksterfeest

Als het goed is staat ons leven in eeuwigheidslicht, maar vaak wordt aangegeven dat het eeuwigheidsbesef aan het wegebben is. Dat was bij de Israëlieten anders: elk jaar in de zevende maand werden ze er aan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. Drie feesten in deze maand stonden in dit perspectief: de Dag van het Bazuingeklank, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Maar deze feesten hebben ook nog waarde voor ons in de eenentwintigste eeuw. Dit gezinsdagboek met de titel: Wijzer, wil aan de hand van de Schrift leerzame lessen ontdekken voor iedere leeftijd. Het bevat een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg, een psalm om met elkaar te zingen en ook gespreksvragen. Al is dit boek geschikt om op elk moment van het jaar te lezen, toch is het gezien de betekenis van de feesten in deze 7e maand uitermate geschikt om rond Dankdag of Nieuwjaarsdag in het gezin te lezen. Elke week wordt ingezet met een inleiding op het weekthema. Suggesties om de stof te verwerken helpen daarbij. Met de verschillende leeftijden is rekening gehouden. Op de cover van dit boek wordt vermeld dat het dagboek tegelijk een doeboek is. Op een duidelijke wijze wordt het verband tussen de feesten van het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament en wederkomst aangegeven. Ik citeer een gedeelte uit het voorwoord van de schrijfster: Zoals op de eerste dag van de zevende maand in Israël de bazuin klonk, zo zal in deze wereld de laatste bazuin klinken. Dan zal de tijd wegglijden in de eeuwigheid. Dan komt voor allen die met God verzoend zijn het eeuwige Loofhuttenfeest. Dan blijft het gebed over of de Heere ouders en kinderen door genade wil leren nazeggen wat Guido de Brès schrift (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37): ‘Dan zal de Heere hen zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften God, in Jezus Christus, onze Heere.’ De inhoud van dit boek is over vijf weken verdeeld. Week 1: De zevende maand Week 2: Feest van het Bazuingeklank - toen, nu en straks Week 3: Grote Verzoendag - toen, nu en straks Week 4: Loofhuttenfeest - toen, nu en straks Week 5: De Heere Jezus en de feesten van de zevende maandag Aan het eind van dit mooi uitgevoerde en inhoudsvolle boek staan de antwoorden op de gespreksvragen, een overzicht van de feestkalender en als bijlage de Wereldkalender. De vaste indeling van dit boek is: lezen, zien, denken, doen en zingen. Bijvoorbeeld bij week 1 staan het lied Hoog omhoog, het hart naar boven, op de wijs van Psalm 42. Ik kan dit boek aanbevelen in ieder gezin. En zeker als u de vorige drie delen al in uw bezit hebt, moet u dit zeker ook aanschaffen. Uitgeverij De Banier heeft er goed aangedaan om ook dit gedeelte van de Schrift voor jong en oud uit te leggen en er mee bezig te zijn. Het ISBN nummer is 9. 789.462.781. 740. De prijs van dit deeltje is: € 14,95. Alleszins de moeite waard! Neem en lees!

Wijzer op weg naar de wederkomst

Criterium | December 2016

Andrea van Hartingsveldt-Moree heeft onder de titel 'Wijzer, christelijke feestdagen in het gezin' een viertal boeken geschreven. • Wijzer: op weg naar het kerstfeest • Wijzer: op weg naar het paasfeest • Wijzer: op weg naar het pinksterfeest • Wijzer: op weg naar de wederkomst

De boeken zijn bedoeld als gezinsdagboek dat gebruikt kan worden in de weken voorafgaand aan bovengenoemde feestdagen. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, vervolgens is er per dag een Bijbelgedeelte om te lezen, een psalm om te zingen en een aantal gespreksvragen/suggesties om als gezin dieper op het thema in te gaan. Achterin de afzonderlijke boeken zijn de antwoorden op de gespreksvragen opgenomen. Verder bevat ieder deel ook een aftelkalender (los bijgevoegd) zodat kinderen heel bewust de dagen kunnen aftellen tot de feestdagen. Voor jongere kinderen is bij iedere week een kleurplaat opgenomen, oudere kinderen leren bijvoorbeeld een tijdbalk op te stellen. Het boek is daarmee heel geschikt voor het hele gezin. Terecht merkt de schrijfster in haar voorwoord op dat het de taak is van ouders om aan hun kinderen over te brengen waar het bij de kerkelijke feestdagen ten diepste om gaat. De opdracht van God aan de Israëlieten om de feestdagen te vieren en Gods daden aan hun kinderen over te dragen, geldt ook nu nog. De boeken kunnen ouders helpen om kinderen de rode draad van Gods handelen door de Bijbelse geschiedenissen heen te laten zien. Interessant om extra te benoemen is het vierde deel 'Op weg naar de wederkomst'. In de 7e maand vierden de Israëlieten 3 feesten: de dag van het Bazuingeklank - de Grote Verzoendag- en het Loofhuttenfeest. Door middel van deze feesten werden de Israëlieten eraan herinnerd dat ze op reis waren naar de eeuwigheid. In dit deel worden de betekenis van deze Oudtestamentische feesten voor deze tijd ontdekt. Dit deel kan eigenlijk het hele jaar gelezen worden, maar gezien de inhoud van de feesten kan het ook goed in de tijd van dankdag gelezen worden. De 7e maand was voor de Israëlieten de maand Ethanim, in het najaar. De oogst is in de 6e maand binnengehaald. De eerste dag van deze 7e maand was voor de Israëlieten een rustdag, een dag om na te denken, terug te denken en vooruit te denken. De klank van de bazuin riep de Israëlieten op eraan te denken: 'Ik ben de HEERE uw God'! (Num. 10:10) Wanneer je als ouders - met alle gebrek - probeert gehoor te geven aan de oproep in het huwelijksformulier om onze kinderen 'in de waarachtige kennis en vreze Gods, Hem tot eer en tot hun zaligheid op te voeden', dan kunnen deze boeken hier een praktische en goede bijdrage aan leveren, in het besef dat alleen God de rijke boodschap van de verschillende heilsfeiten in het hart van ons en onze kinderen kan brengen.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten