Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Hemel en hel

Hemel en hel

Deel 2 Bijbels belijnd

ds. C. Harinck

Genre:Theologie
ISBN:9789402904826 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:142
ISBN:9789402905243 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Hemel en helSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
2-3 dagen

€ 9,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 7,49

Hemel en hel, een zwaarbeladen en belangrijk onderwerp. Alle mensen zijn immers op reis óf naar de hemel óf naar de hel. De auteurs schrijft op pastorale wijze over dit ernstige onderwerp. Hij probeert het onderwerp recht te doen door vooral de Bijbel na te spreken.

Recensies

Hemel en hel

Eilandennieuws | 12 januari 2018

‘Hemel en hel’, door ds. C. Harinck, is het tweede deel in de serie Bijbels belijnd, een uitgave van de Banier onder ISBN nr. 9.789.402.904. 826. Het is een handzaam paperback boekje. De prijs is € 9,95. Ds. C. Harinck is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Eerder verscheen in deze serie een uitgave over het geweten door ds. A.T. Vergunst.

We hebben met een ernstig onderwerp te maken. Gelijk komen er vragen op of er leven is na de dood? Wat kijken mensen vaak verbaasd op als je zegt dat je niet alleen in de hemel gelooft, maar ook in de hel. De hel roept niet alleen bij onkerkelijken, maar ook bij ons vragen op? Is het nodig dat er een hel is? De vraag kan opkomen of dat niet een al te zware straf is? Een andere vraag: hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Een tegenvraag kan gesteld worden: waarvan heeft de Heere Jezus ons verlost, als de hel niet bestaat? De Bijbel plaatst hier tegenover de heerlijkheid van de hemel. Is het teveel gezegd, dat in de kerk de hemel vaak een vergeten onderwerp is? Stel jezelf de vraag eens, wanneer voor het laatst in kerk een preek is gehouden over de hemel? Het is een feit, dat veel ongelovigen ervan uit gaan, dat God hen wel in de hemel zal brengen. Maar… wat heb je zonder een liefdesrelatie met Jezus in de hemel te zoeken? In dit boekje wordt e.e.a. heel na aan jullie hart gelegd: waarheen is jouw reis? Heb jij een recht van God gekregen op de hemel? Dan zal je hart ook geschikt moeten zijn voor de hemel. Ds. Harinck geeft op een pastorale, maar ook op een Bijbels belijnde wijze antwoord op de vele vragen die rond dit zwaarbeladen, maar toch zo belangrijke onderwerp leven. In zijn Woord vooraf maakt de auteur duidelijk dat hemel en hel bij elkaar horen. De Bijbel is eerlijk en spreekt altijd met twee woorden. Altijd is er sprake van wel en wee, zaligheid en rampzaligheid, behouden worden, maar ook verloren gaan. Al zijn er misschien prettiger onderwerpen waarover je mee wil weten, toch is dit een uiterst belangrijk thema, want jij en ik zijn allen op reis óf naar de hemel, óf naar de hel. In onze samenleving mag je nog wel spreken over God, die voor álle mensen een heerlijke hemel heeft bereid. Maar je moet je haast schamen, wanneer je zegt dat in diezelfde Bijbel ook over de hel wordt gesproken. Een ander gevaar is, dat we in onze kringen soms te gemakkelijk/lichtvaardig spreken over de hel. Je kunt eigenlijk alleen spreken over de hel, als je verlost bent van het verschrikkelijk oordeel van de hel. Wat wordt dan de liefde van Christus onbevattelijk! Het is goed dat de Bijbel ons op een gezonde manier verschrikt en de hemel op een hartinnemende wijze trekt. Ds. Harinck heeft geprobeerd om het juiste evenwicht te houden in zijn spreken over hemel en hel. Hoe was dat mogelijk? Alleen door de Schrift zelf na te spreken. Wanneer je dit leerzame boekje aanschaft en leest, kun je beoordelen of de schrijver hierin geslaagd is. Na het Woord vooraf komen de volgende zaken m.b.t. dit onderwerp aan de orde: twee bestemmingen, is er leven na de dood? Wat is de hel? De hel en de liefde van God, de noodzakelijkheid van de hel, waarom over de hel spreken? De hemel, de plaats Gods heerlijkheid, altijd met de Heere zijn, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de invloed van de hemel op het aardse leven. Een mooi citaat ter afsluiting: ‘Alleen Christus verdiensten geven recht op de hemel’, dus Jezus’ werk voor ons geeft ons dat recht, maar Jezus’ werk in ons maakt ons geschikt voor de hemel. Van harte aanbevolen!

Hemel en hel

De Saambinder | 13 augustus 2018

In onze tijd wordt er, ook in onze kringen, steeds minder over de hel gesproken. We lijken ons zelfs te schamen om tegen buitenstaanders over de hel te spreken. Ds. C. Harinck heeft mede daarom een boekje geschreven over de hemel en de hel. Het is deel 2 in de serie ”Bijbels belijnd”. Hoewel het allereerst voor jongeren is bestemd, is het ook alleszins lezenswaardig voor ouderen. Het is op een klein formaat uitgegeven.

Ds. Harinck wijst erop dat de Heere met twee woorden spreekt, zoals zonde en genade, dood en leven, wet en Evangelie, hemel en hel. Wat ligt er vóór ons? Is er leven na de dood? Hoe kunnen jongeren met deze vragen bezig zijn. Ds. Harinck geeft eerlijk antwoord vanuit Gods Woord. Het boekje maakt duidelijk dat het niet in strijd is met Gods liefde dat er een hel is. Moeite met de hel heeft te maken met ons Godsbeeld. Het is de moeite waard daar eens ernstig over na te denken. Een God, Die liefde is, maar niet tegelijk de Rechtvaardige, is niet de God van de Bijbel. Met nadruk stelt ds. Harinck, dat geloven in de hel geloven is in Gods rechtvaardigheid. De hel is de uiterste consequentie van de zonde. Men kan de vraag stellen, waarvan Christus zondaren verlost als de hel niet bestaat. We belijden van Hem dat Hij is nedergedaald ter helle. Ds. Harinck legt helder uit dat de werkelijkheid van het bitter lijden en sterven van Christus ons duidelijk maakt hoe werkelijk de hel is. Maar hij benadrukt ook dat de Bijbel tegenover de hel de heerlijkheid van de hemel plaatst. ‘Wanneer heb jij voor het laatst een preek over de hemel gehoord? Veel ongelovigen gaan ervan uit dat God hen wel in de hemel zal brengen’. Ds. Harinck stelt de vraag wat we in de hemel te zoeken hebben als er geen geloofsverbondenheid met Christus is. ‘Jezus was de grootste en meest liefdevolle prediker ooit. Toch is er niemand die méér over de hel heeft gesproken dan Jezus. Omdat Hij het deed, mogen ook wij niet zwijgen over de hel’. In de prediking, aldus ds. Harinck, mag niets achtergehouden worden, dus ook niet het spreken over de hel. ‘Liefde waarschuwt voor het gevaar. Het is toch wreed iemand die een afgrond tegemoet rijdt niet te waarschuwen voor het gevaar?’ Tegenover de hel wordt in het boekje ook indringend gesproken over de hemel. De vraag, die overblijft is: ‘Waarheen ben jij op weg?’ Laten jongeren en ouderen maar kennisnemen van dit boekje. Want we zijn allen op reis naar de eeuwigheid.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten