Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Het genadeleven

Het genadeleven

Samuel Rutherford

Genre:Theologie
ISBN:9789402906547
Druk:1e druk
Pagina's:560
Bekijk eerste pagina's
Het genadelevenSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 39,95

In dit boek behandelt de Schotse puritein Samuel Rutherford de  werkingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen.  Achtereenvolgens bespreekt de auteur Gods heilige soevereiniteit  in de schepping, de herschepping en het leven van Zijn kinderen.  Gods soevereiniteit doet niets af van de menselijke  verantwoordelijkheid. Daarom behandelt Rutherford uitvoerig het gebruik van de middelen en de noodzaak daarvan. Ook het gebed krijgt ruime aandacht.

Het trinitarisch-christocentrisch perspectief van Rutherford blijkt uit  de afzonderlijke behandeling van de invloeden van de Vader, de  Zoon en de Heilige Geest. Rutherfords vele onderscheidingen zijn geen vruchten van spitsvondigheid, maar dienen tot een verfijnde  uiteenzetting die vruchtbaar wil zijn tot opbouw van Gods Kerk.

Ds. J.A. Kloosterman uit Lunteren schreef een inleiding op dit werk dat nog niet eerder in het Nederlands verscheen. Ruth Pieterman  verzorgde de vertaling.

Recensies

Het genadeleven

Bewaar het Pand | 20 november 2018

Dit boek is deel 2 in de serie ‘Theologische werken van Samuel Rutherford’. Eerde verscheen in deze serie ‘Beproeving en overwinning van het geloof’. Vertaling: Ruth Pieterman. Rutherford leefde van 1600-1661. In 1659 verscheen het boek ‘Influences of the life of grace.’ Het is een van de meest gerijpte werken van Rutherford. De Nederlandse titel luidt: ‘Het genadeleven.’

Het boek is geen verhandeling over een Bijbelgedeelte, maar, zoals de ondertitel aangeeft, een uitvoerig werk over ‘de wijze, manier en middelen om geestelijke gezindheden en levendmakende invloeden van Christus de Opstanding en het Leven, te ontvangen en te benutten.’ Het werk van Rutherford heeft een praktische spits en een Christocentrische insteek, waarbij Christus de Fontein is waar alles uit voortkomt. We stemmen in met wat in het voorwoord staat: we hopen dat de lezing en overdenking van dit boek mag bijdragen aan de verdieping van het geloofsleven van Gods kinderen en het vinden van Jezus Christus als Zaligmaker door verloren zondaren. Tot slot een klein citaat van blz. 87 “Hoewel wij niet kunnen bidden, behalve wanneer en zoals de Geest ons beweegt, volgt daaruit niet dat wij ontslagen zijn van onze verplichting om te bidden.”

Het genadeleven

De Saambinder | 9 mei 2019

In de serie “Theologische werken van Samuel Rutherford” zijn nu ook de delen 2 en 3a verschenen bij uitgeverij De Banier. Opnieuw zijn beide boeken voorzien van een Woord vooraf en een inleiding van ds. J.A. Kloosterman uit Lunteren, terwijl de vertaling is verzorgd door mevr. R. Pieterman. In het boek ”De schrijfkring rond Samuël Rutherford” van Alexander Whyte wordt Rutherford ‘een man van uitersten’ genoemd. Deze uitspraak wordt onderbouwd met verschillende voorbeelden.

Samengevat lezen we over Rutherfords schrijfstijl: ‘In Rutherfords stijl zijn de uitersten van schoonheid en zoetheid te vaak vermengd met achteloosheid en wanorde. Flitsen van de edelste gedachten, gekleed in de meest rake en passende woorden, staan op dezelfde bladzijde als het meest slordige en afgetrapte Engels’. Deze uitersten worden inderdaad veel gelezen in de boeken die onze aandacht vragen. ”Het genadeleven” bestaat uit vier delen. Het eerste deel behandelt Gods soevereiniteit. Rutherford omschrijft die als volgt: ‘Het is Gods voortreffelijkste hoogheid, waardoor Zijn heilige wil, die wezenlijk wijs en rechtvaardig is, Hemzelf tot een wet en regel is om te doen wat Hem behaagt: heilig, wijs en volkomen vrij’. In het tweede deel behandelt Rutherford de genade van God en de wijze waarop deze genade door de Heilige Geest verkregen wordt. In het derde deel van zijn boek ‘daalt hij meer af tot bijzonderheden met betrekking tot de invloeden van genade’. In het vierde en laatste deel behandelt hij hoe het gebruik van de middelen kan helpen om aan invloeden te komen. Om slechts een zeer kleine indruk te geven van dit lezenswaardig boek citeren we wat Rutherford schrijft over de hindernis van de hoogmoed: ‘Hoogmoed is geen kleine hindernis voor de uitgangen van de Geest. De hoogmoedige ziel is een braakland, een ongebroken en ongeploegde aarde. Wat voor hoop kan men hebben dat er een tarwe- of gersteoogst zal volgen op regen en dauw en invloeden van zon, lucht en wolken, wanneer de ploeg de aarde nooit gebroken heeft en de boer niets gezaaid heeft?’

3 boeken in de serie "Theologische werken van Samuel Rutherford"

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten