Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Zwijgt het voort ...

Zwijgt het voort ...

Hoe spreken we mét en óver de ander?

ds. A. Schreuder

Genre:Theologie
ISBN:9789462788831 (Gebonden)
Druk:2e druk
Pagina's:115
ISBN:9789462789913 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Zwijgt het voort ...Sluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 14,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 11,99

Veel van wat niet gezegd behoeft, moet of mag worden over anderen, wordt toch doorverteld. Het gaat dan om intieme dingen, persoonlijke geheimen, slechte dingen of onwaarheden. Doorvertellen beschadigt de persoon over wie het gaat en ook degene die het doorvertelt, terwijl degene die het aanhoort wordt belast met iets wat hij beter niet kon weten. We noemen dit roddelen. Het is een onuitroeibaar kwaad. We gaan er tijdens bezoeken, op ons werk en zelfs in de kerkelijke gemeente vaak heel lichtvaardig mee om.
Maar in Zijn Woord veroordeelt de Heere het als een vreselijke zonde, een werk van de duivel. Om dit kwaad in te dammen wijst Gods Woord ons als remedie: ‘Zwijgt het voort …’

Ds. A. Schreuder is sinds 1996 predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Beekbergen, sinds 2001 is hij verbonden aan de gemeente te Rijssen-Zuid.

Eerder verscheen: Vergeven, dat gaat zomaar niet.

Recensies

Zwijgt het voort ...

Reformatorische Omroep | 07-12-2016

Het roddelen is een onuitroeibaar kwaad. In het algemeen gaan we er lichtvaardig mee om. De Heere veroordeelt in de Bijbel het als een vreselijke zonde, een werk van de duivel. De Bijbel wijst ons als remedie: ’Zwijgt het voort… ‘

Inhoud: Hfd.1 en 2: Het negende gebod in onze tijd en de uitleg van het gebod; Hfd.3: Vanuit Jacobs 3:1- 12 het grote gevaar van misbruik van de tong. ‘Daarom zal de vreze des Heeren dagelijks doen bidden: ‘Zet, HEER’, een wacht voor mijne lippen’…en dit ook in de praktijk brengen’(32); Hfd. 4,5,6 gaan in op het kwaadspreken dat een synoniem is voor roddelen. ’Wanneer roddelen we eigenlijk? Dat is als ons spreken bestaat uit vier elementen die nauw met elkaar samenhangen. Het gaat om: 1. In ongunstige zin praten over een derde; 2. Iets vertellen met een zeker genoegen. 3. Niet zeker weten of het wel echt waar is. 4. De persoon over wie het gaat is er niet bij.(34/35) Hfd.7: het spreken en zwijgen in het boek Spreuken; Hfd.8,9.10 de praktijk en eveneens in de hfd.12,13 “Omgaan met de sociale media. Die scheppen niet alleen de mogelijkheid om te roddelen en te beledigen, maar hebben ook een stimulerende werking met betrekking tot dit kwaad. Het is een makkelijk medium om iets snel wereldkundig te maken. De drempel is heel laag om snel en ondoordacht ergens op te reageren..’(101). , 14 ‘Regels bij zwijgplicht. Soms mag de zwijgplicht ook verbroken worden als er sprake is van laster(108). hfd.11 spreken en zwijgen vanuit Ps 101 en 141. hfd15 Hoe de Heere Jezus het negende gebod altijd in de praktijk heeft gebracht, maar juist als overtreder is veroordeeld tot de kruisdood. Zo is in Hem verzoening van het negende gebod. Het boek leest goed en is heel leerzaam. De toepassing in de praktijk van het leven leert ons hoe smal de grens is tussen waarheid en roddelen/leugen is. De Bijbel is niet tijdgebonden maar tijdbetrokken! Geschikt om zelf te lezen, in de kerkenraad te bespreken, voor een gemeenteavond , voor de catechisatie en vereniging. Van harte aanbevolen.

Zwijgt het voort...

De Saambinder | 03-03-2017

Hoe gaan we in het spreken met elkaar om? Deze vraag heeft alles te maken met het gebod: ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’. Onder de veelzeggende titel ”Zwijgt het voort...” bespreekt ds. A. Schreuder dit onderwerp. De uitleg van het negende gebod, ook vanuit de Heidelbergse Catechismus, gaat in het boek voorop.

In de veertien hoofdstukken die volgen, worden lijnen getrokken uit teksten uit de Bijbel die ook veelzeggend zijn als het gaat over ons spreken en zwijgen. Vanuit Jakobus komt het misbruik van de tong aan de orde. Wat wordt er veel geroddeld en waarom gebeurt het. Ons praten met elkaar gaat heel snel over in roddelen. Alleen de ware liefde weert roddel. De vreze des Heeren, waarover Salomo schrijft in Spreuken, maakt bedachtzaam. Salomo waarschuwt tegen lichtvaardig spreken en overvloedig kwade dingen uitstorten. De schrijver wijst er op dat heel ons leven van het overbodige spreken gevrijwaard moet zijn of het nu om het gezin gaat, school, werk of kerk. ‘Zwijgt het voort…’ is een remedie tegen veel sensatiezucht en nieuwsgierigheid. De tucht, ook met betrekking tot het negende gebod, begint bij ieder gemeentelid zelf. Davids begeerte is om oprecht voor God te wandelen. Hij vraagt om een wacht voor zijn lippen. ‘Zwijgt het voort...’ vraagt om respect ten opzichte van elkaar ook in geestelijke ligging. Liefde bedekt, ook bij verschillen in geloofsbeleving, maar begeert op te scherpen en te bewaren voor afdwaling. De auteur legt de vinger bij de negatieve gevolgen van het leven in een open samenleving met vrijheid van meningsuiting waar men denkt alles te mogen zeggen over iedereen. De omgang met sociale media versterkt dit en geeft ook veel polarisatie. Het vrije woord is daarin vol wegwerpwoorden. Christelijke mondigheid is gebonden aan Gods Woord. In dat spoor begeert men om te zwijgen over het kwaad, zonder zaken in de doofpot te stoppen. In de kerkelijke gemeente begeert men niet openbaar te maken wat niet openbaar is. Niet wegkijken, maar handelen. Het slothoofdstuk wijst op Christus Die om de waarheid ter dood is gebracht. Hij vervult het negende gebod opdat kinderen van de vader der leugenen verlost worden. Van harte bevelen we dit boek ter bespreking in onze gezinnen aan.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten