• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Zonder berouw geen vergeving

Melanchthons onderwijs voor prediking en pastoraat

Auteur(s): ds. W. Pieters

Net als de christenen in de reformatietijd in Saksen zijn wij geneigd misbruik te maken van de christelijke vrijheid. Daarom is het goed ons na bijna vijfhonderd jaar opnieuw te verdiepen in Melanchthons Unterricht. Voor gemeentepredikanten zette hij daarin de reformatorische visie op wet en bekering uiteen. Zo wilde hij gemeenteleden beschermen tegen de dwaling dat het Evangelie zonder de wet mag of zelfs moet gepredikt worden en tegen het zelfbedrog dat daaruit volgt: tevreden zijn met een idee van Gods genade, zonder verwondering en heiliging. Dat is ook nu nog actueel voor alle christenen.

Via zijn leerling Zacharias Ursinus en diens Heidelbergse Catechismus beïnvloedt Melanchthons theologie ons tot op de dag van vandaag.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Recensies

De auteur geeft in dit boek een waardevolle historische studie over de visie van Melanchton op de verhouding tussen berouw en vergeving zoals hij die verwoordt in zijn ‘Unterricht der Visitatoren’ (15... + lees meer


Bewaar het Pand in Bewaar het Pand op 06-02-2020

Drs. W. Pieters heeft zijn boek Zonder berouw geen vergeving. Melanchthons onderwijs voor prediking en pastoraat een krachtige en aansprekende hoofdtitel meegegeven die het hart van de kwestie raakt.... + lees meer


dr. H. A. Speelman in Reformatorisch Dagblad op 06-02-2020

De auteur van dit boek heeft zijn in 2008 onder supervisie van H.J. Selderhuis voltooide masterscriptie bijgewerkt en voor publicatie gereedgemaakt. We lezen over de kerkvisitatie ten tijde van Maarte... + lees meer


J. Hoek in Theologica Reformata op 06-02-2020

Ook interessant