• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Bevindelijke prediking

Hoe, door wie en waartoe

Auteur(s): Maarten Wisse (red.)
Serie: Biblebelt Studies
Pagina's: 192
Bevindelijk gereformeerden vormen een herkenbare groep onder Nederlandse protestanten. Kerkelijk zijn het zowel hervormden als gereformeerden (of zelfs hervormd-gereformeerde protestanten). De gemeenschappelijke soortnaam verwijst naar ‘bevinding’ of ‘bevindelijkheid’ als kenmerk van het ware geloofsleven. En daarin spelen kerkdiensten en preken een wezenlijke rol. Maar wat is eigenlijk een bevindelijke preek? Hoe komt die tot stand en wat wordt ermee beoogd? Er verscheen in 2019 een heel proefschrift over en in aansluiting daarop organiseerde het Dutch Bible Belt Network een studiedag. Deze bundel is daarvan het resultaat. Diverse auteurs benaderen ‘bevindelijke prediking’ als een theologisch (homiletisch) en antropologisch (historisch) samenspel van vaardigheden, verwachtingen en vooroordelen rond de veronderstelde werking als voertuig van Gods Woord en Geest.
+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Biblebelt Studies

Recensies

„Gewezen is op het blijvend belang van een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking waarin hetgeen in onze belijdenisgeschriften beleden wordt ook gestalte krijgt. Besloten is hierover in de toekomst ver... + lees meer


Ds. J.M.J. Kieviet in Reformatorisch Dagblad op 04-12-2023

Ook interessant