• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

× wis filters

 bekijk producten (9)

Pagina's

Verschijningsvorm

 bekijk producten (9)

Proefschriften

Labarum verzorgt de uitgave van dissertaties op gebied van theologie, (kerk)geschiedenis, onderwijs, ethiek en recht.

filters tonen 9 resultaten • pagina 1 / 1

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

J.B. ten Hove
In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke 'dorsvloerteksten' in al zijn werken brengt grondpat...
Gebonden 3995

Christos Sunthronos

ds. C.P. de Boer
Psalm 110 is de oudtestamentische tekst waaraan het Nieuwe Testament het meest refereert. Die verwijzingen zijn te vinden in de synoptische evangeliën, de brieven van Paulus en Petrus en in Hebreeën. Vaak staan ze op cruciale...
Paperback 2995

In God verbonden

L.J. van Valen
Deze studie richt zich op de invloed van het Schotse puritanisme op de Nadere Reformatie in de Nederlanden. Vanwege vervolgingen in hun thuisland was een aantal Schotse puriteinen in de zeventiende eeuw naar de Nederlanden uitgeweken. Vooral in de pe...
Gebonden 3995

Een ondoordringbaar mysterie

Aart Goedvree
Deze studie analyseert het denken van de theoloog Herman Bavinck (1854-1921) over de wedergeboorte. Binnen de gereformeerde theologie verwijst het begrip wedergeboorte naar het werk van God waardoor Hij een mens geestelijk vernieuwt. E...
Paperback 2495

Heilige gezangen

Jaco van der Knijff
Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende eeuw in de calvinistische traditie in Nederland de gangbare visie op het kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk gezag. Gezangen daarentegen zijn me...
Gebonden 3995

Een woonplaats voor de Heilige

A.J. van den Herik
Ezechiël 40-48 vormt het fascinerende slotvisioen van het boek Ezechiël. De profeet beschrijft een nieuwe toekomst voor Israël na de ballingschap. Er zal een nieuwe tempel komen waarin de Heerlijkheid van de HEERE komt wonen om vo...
Paperback 3495 E-book 2599

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559; E-Book

C.T. (Kees) de Groot
De vorming van predikanten, het onderscheid tussen christenen en niet-christenen en de rol van de kerk en de gelovigen in het publieke domein zijn de vragen die aandacht krijgen in de bezinning op de organisatie van kerk en geloof. Oude normen en tra...
E-book 999

Oude waarheid en nieuwe orde; E-Book

dr. E.G. Bosma
Deze studie gaat over de houdingen die bevindelijke gereformeerden in Nederland innamen ten aanzien van het nationaalsocialisme in de periode 1920 tot 1950. De toen nog nauwelijks geëmancipeerde groep van bevindelijke gereformeerden leidde een r...
E-book 999

Duurzame en integrale geneeskunst

dr. R. Seldenrijk
Reguliere en complementaire (of alternatieve) geneeskunst lijken vaak tegenover elkaar te staan. Terwijl beleidsmakers en veel artsen complementaire geneeskunde afwijzen, is deze onder patiënten, ook in reformatorische kring, breed geaccepteerd....
E-book 999