Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Luther

Luther

Een mens zoekt God

Prof. dr. H.J. Selderhuis

Genre:Theologie
ISBN:9789462786424 (Gebonden)
Druk:4e druk
Pagina's:336
ISBN:9789402902099 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
LutherSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 24,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 18,99

‘Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.’ Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, de wereld op allerlei gebied veranderde, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de stoere monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg. Wie Luther op zijn weg volgt vanuit zijn eigen woorden, ontmoet echter een kwetsbaar mens, een mens die worstelt met wie God is. Selderhuis tekent deze mens vanuit zijn brieven, zijn tafelgesprekken en zijn preken.

Een unieke Lutherbiografie, met een veelheid aan afbeeldingen, met het verhaal van de Reformatie, maar vooral van een mens die probeert christen te zijn.

Recensies

Luther, een mens zoekt God

Reformatorische Omroep | 13-7-2016

De auteur is hoogleraar KGS aan de TUA in Apeldoorn en directeur van REFO500. Het is een boek dat je nieuwsgierig maakt naar het vervolg: goed leesbaar en zeer leerzaam en boeiend geschreven met citaten van Luther . Veel afbeelden(vaak in kleur) die naar de tekst verwijzen en verrijken. De auteur citeert met veel kennis van zaken uit diverse bronnen, zodat de sfeer waarin Luther opgroeide, studeerde en leiding gaf voor je gaat leven.

De waardering voor de persoon van Luther, zijn baanbrekend werk en het door het geloof staande blijven tegen veel weerstand in de vorm van machtsvertoon van kerk en staat vv, geeft verwondering en dankbaarheid. Het boek beschrijft oude en nieuwe zaken die met het oog op het Luther-jaar van belang zijn voor: het onderwijs, catechese, godsdienstige opleidingen en het gesprek Rome/Reformatie. Bewondering ook voor Katharina von Bora om zo’n gezin met veel gasten die korte of langere tijg in het gezin bleven, ‘draaiende’ te houden, ook door de doorlopende bedrei -ging van het leven van haar man. Opbouw boek: Na inleiding, tien hoofdstukken: Kind 1483/1500; Student 1501/1505; Monnik 1505/1511; Exegeet 1511/1519; Theoloog 1517/1519; Architect 1520/1521; Reformator 1521/1525; Vader 1525/1530; Professor 1530/1537; Profeet 1538/1546. Bronnen en literatuur; Noten. Registers van personen en plaatsen. Ik geef nog enkele citaten om het belang van kopen van deze uitgave onderstrepen: ‘Luther raakte ervan overtuigd dat de volgorde van heiliging en rechtvaardiging anders moest. Wij worden niet rechtvaardig doordat wij ons heiligen, maar wij heiligen ons omdat gerechtvaardigd zijn’(79).(Hfd.4) ‘De aflaat vergeeft geen schuld en helpt in de verhouding met God geen steek verder. Dat is Luthers eigenlijke probleem. De aflaat brengt een mens niet tot het berouw dat God van ons vraagt. Het maakt genade betaalbaar, uitwendig, goedkoop en nodigt eigenlijk uit tot zondigen ‘(87/88). (Hfd.5). ‘Ik geloof dat in de afgelopen duizend jaren de heilige Schrift niet zo zuiver en helder behandeld is en dat zijn gave dicht in de buurt van de apostolische tijd komt’. (Luthers reactie op inaugurele rede van Melanchthon in 1518’(113).(Hfd.5). ‘Luthers kritiek op de kerk van Rome is dat zij zich verschanst achter drie dikke muren waar haast gen doorkomen aan is: :a. de kerk (een hogere macht is dan die van de overheid; b. de leer ( dat alleen de paus bevoegd is de Bijbel uit te leggen);3. de paus boven het concilie staat (137). ‘Rondom Luthers van de Bijbel bestaan vier misverstanden: 1. De Lutherbijbel, alsof de Bijbel van Luther was, of een bijbelversie van Luther, hij vertaalde een bestaande bijbel; 2. Luther was niet de eerste die de Bijbel in het Duits vertaalde; er waren tenminste al 18 vertalingen van de hele Bijbel in het Duits verschenen; 3. Op de Wartburg heeft Luther alleen het NT vertaald; 4. Luthers Bijbelvertaling heeft niet de Duitse taal geschapen en tot eenheid gebracht. Hij heeft wel de Duitse taal wel beïnvloed en veel nieuwe woorden gegeven (171). Het laatste geschrift (een stukje papier met een paar zinnen) dat van Luther bewaard is gebleven en dat na zijn dood op een tafel werd aangetroffen bevat enkele zinnen: ’Laat niemand denken de Heilige Schrift voldoende geproefd te hebben, als hij niet eerst honderd jaar samen met de profeten de gemeente geleid heeft’. *(-) ‘Wij zijn bedelaars. Dat is waar’(308). Van harte aanbevolen.

Luther, een mens zoekt God

www.literatuurplein.nl | 19-07-2016

Was Luther een aangenaam mens? Hij stond bekend om zijn woede-uitbarstingen, zijn grof taalgebruik en zijn soms lompe optreden. Maar dezelfde man stond ook bekend om zijn schitterend taalgebruik, zijn gevoel voor humor, zijn gastvrijheid en zijn rijkdom aan gedachten.

Voor de meeste tijdgenoten ging het niet om de vraag of Luther een aangenaam mens was. Als je wilt weten wat Luther voor hen betekende, moet je kijken naar de reacties op zijn overlijden. Klokken in steden en dorpen die geluid werden. Kinderen die neer knielden langs de straat als de begrafenisstoet langs kwam. Volwassenen die hun tranen niet konden tegenhouden. Een erehaag van professoren, studenten, bestuurders en burgers toen de overledene werd begraven. Luther had de mensen hun zelfrespect teruggegeven. Hij had mensen bevrijd uit de slavernij van bijgelovige angst en dwangmatig geloof. Mensen kregen hun gevoel voor eigen verantwoordelijkheid weer terug. Knellende banden van een heerszuchtig geloof werden verbroken. Vrijheid kwam daarvoor in de plaats. Een vrijheid binnen het kader dat de Bijbel aangaf in plaats van het benauwende kerkelijke kader. Binnen dat kader konden mensen zich echt ontplooien en eigen keuzes maken. De ontdekking van Luther dat niet de kerk kon vrijspreken van zonden, maar dat alleen het geloof in Christus mensen rechtvaardigde voor God, zette de oude wereld op z’n kop. Luther greep niet in de eerste plaats in op de misstanden waar al lang over werd geklaagd, maar hij gaf een radicaal nieuwe kijk op de verhouding tussen God en mens. Vergelijk het met een sleutelwoord uit onze tijd. “Emancipatie” heeft na 1968 een radicale ommekeer in onze samenleving teweeggebracht in politiek, sociaal, economisch en religieus opzicht. Het heeft in plaats van de gemeenschap het individu centraal gesteld en daarmee het huwelijk en gezin zijn bevoorrechte positie ontnomen en zelfs het belastingstelsel beïnvloed doordat het inkomen van partners los van elkaar beoordeeld wordt. En zo gaf het concept van de “rechtvaardiging door het geloof alleen” een ander aanzien aan de 16e -eeuwse samenleving. Sleutelbegrippen kunnen de tijdgeest bepalen maar mensen kunnen er ook door verblind worden. Aflaatbrieven vormden de aanleiding voor het verzet van Luther tegen een kerk die genade voor geld te koop aanbood. Selderhuis verhaalt dat aflaatbriefjes zelfs op voorraad gemaakt werden en dus ook besteld konden worden (blz. 83). Mensen waren zo bang voor hel en vagevuur en de Bijbelkennis was zo gering dat massa’s mensen generaties lang dachten dat hemels heil te koop was. Voor we daar vol onbegrip op reageren is het goed weer de stap naar de eigen tijd te maken. De huidige fixatie op emancipatie en gelijkheid is net zo absurd als de fixatie op aflaat toen. Een staat die rechtvaardigheid opoffert aan emancipatie en daardoor gelijke gezinnen fiscaal ongelijk behandelt en “zelfs gezinnen met een zieke of gehandicapte partner niet van dit totalitaire beleid wenst uit te sluiten, die staat is bezig te verworden tot een zichzelf legitimerende roversbende”, schreef een verontwaardigde hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad in zijn commentaar op 22 juni 2016. “Jede Konzequenz führt zum Teufel”. Dat gold toen de gedachte dat genade te koop was. En dat geldt nu emancipatie en gelijkheid waaraan alles ondergeschikt wordt gemaakt. Het zijn begrippen die geen vrijheid produceren, maar tot een dwangbuis verworden. Sleutelbegrippen bepalen de inrichting van een samenleving. Het feit dat Luther vaststelde dat genade niet te koop is, maar door God geschonken wordt om niet, betekende binnen de kaders van de 16e eeuw een herbezinning op kerk, prediking, levensstijl, huwelijk, onderwijs, politiek, hemel en hel, dood en duivel. Iemand die dat voor elkaar krijgt en elke weerstand en tegenstand weet te doorstaan en te overwinnen is een groot figuur. Helaas ging Luther in zijn baanbrekende werk nogal eens ruw te werk. Toen in 1525 boeren in opstand kwamen tegen hun landheren en Luther om hulp vroegen, reageerde hij hard. Boeren kwamen in opstand tegen het wettige gezag. Daarom moest je ze vernietigen, wurgen, steken, dood slaan zoals je een dolle hond doodslaat (blz. 200). Het is ontzettend jammer dat Luther zich ook schandelijk over Joden heeft uitgelaten. Joden zijn een gezwel, zij moeten verwijderd worden. Hun synagogen moeten in brand gestoken worden, hun huizen verwoest, hun heilige boeken in beslag genomen (blz. 288). Selderhuis maakt duidelijk dat ook tijdgenoot Erasmus zich antisemitisch heeft opgesteld, maar dit trekt veel minder de aandacht. Ook is duidelijk dat de oude Luther tegen iedereen die zich van hem onderscheidde bruut te keer kon gaan. Het zijn opmerkingen die niet dienen om Luther te verdedigen. Selderhuis is heel duidelijk en afgewogen in zijn bewoordingen. Dat Luther eeuwen later misbruikt werd door de nazi’s in hun antisemitische propaganda heeft hij aan zichzelf te wijten. Desondanks is Luther een groot man geweest. Dat zagen ook zijn vrienden en zelfs zijn tegenstanders in. Als eenling tornde hij op tegen de gevestigde machten van zijn kerk. Hij brak er door heen en legde de basis voor de Nieuwe Tijd. Zijn vrienden verdroegen zijn grote gebreken omdat zij oog hadden voor zijn enorme betekenis. Hij gaf het Woord, de Bijbel, terug aan het volk. Selderhuis beschrijft het leven en werk van Luther in soepele en toegankelijke bewoordingen. Daarmee is zijn boek geschikt voor een breed publiek. Ook voor diegenen die zich niet tot “gelovigen” rekenen, maar wel interesse hebben voor het Europese culturele erfgoed. Pakkende citaten uit de brieven, de tafelgesprekken en de preken van Luther brengen de reformator dicht bij ons. Daar komt nog een relativerende en genuanceerde benadering bij. Regelmatig lezen we: of het nu zus of zo is gegaan, doet er eigenlijk niet zozeer toe, het gaat om de kern. Heeft Luther eigenhandig in 1517 zijn stellingen aangeslagen op de deur van de slotkapel in Wittenberg? Het doet er niet zo veel toe, het gaat om de inhoud van die stellingen. Heeft Luther in 1521 op de Rijksdag van Worms echt gezegd: “Hier sta ik. Ik kan niet anders”? Het maakt niet zo veel uit, het gaat er om dat hij elke druk om zijn standpunten te herroepen heeft weerstaan. Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn en bereidt herdenkingsactiviteiten voor in het kader van 500 jaar Reformatie (1517-2017). Uitgever De Banier heeft er een mooi boek van gemaakt. Het resultaat is een prachtige biografie over het leven van Luther, die God zocht en omdat de kerk hem de weg niet kon wijzen, zelf op zoek ging. Zijn zoektocht bracht een aardbeving teweeg die tot op heden de kaart van kerkelijk Europa bepaalt.

Luther, een mens zoekt God

Kerk in Beeld | 31-03-2017

2017 is het jaar waarin wij stilstaan bij 500 jaar Reformatie. Dat heeft men berekend naar aanleiding van het feit dat in 1517 Maarten Luther de 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde. Om precies te zijn was dat op 31 oktober 1517. Zoals gebruikelijk bij dit soort zaken wordt door bepaalde mensen in twijfel getrokken of dat ook inderdaad heeft plaatsgevonden. Luther heeft er zelf nooit over gesproken. Laten we er maar vanuit gaan dat dat inderdaad zo gebeurd is.

Dr. Maarten Luther was geen gemakkelijk mens. Ik weet nog wel dat je als kind leerde dat hij tot de helden uit het verleden hoorde. En zeker als je opgroeide in een wat meer traditionele gemeente. Er werd dan ook elk jaar Hervormingsdag gehouden. En in de kerkdienst op die dag werd er eens flink uitgehaald naar de Rooms-katholieke Kerk. Zoals gezegd was Luther niet makkelijk in de omgang. En daarbij kan de vraag gesteld worden of de Hervorming/ Reformatie wel bij hem begonnen is. Want zo’n 100 jaar eerder waren er al mensen die vraagtekens plaatsten bij de toestanden in de kerk. De geestelijken leefden in weelde, terwijl het gewone volk in armoede het hoofd boven water moest zien te houden. Het rommelde dus al langer in de kerk. We gaan er altijd vanuit dat de aflaat het grote breekpunt was voor Luther en de zijnen. Maar dat is gedeeltelijk waar. De aflaat op zich was niet het probleem. In eerste instantie was een aflaat niets anders dan een schriftelijke verklaring, dat iemand de straf die bij de biecht was opgelegd uitgevoerd had. Het werd een probleem toen ze verkocht gingen worden ter voldoening van zonden van jou of een gestorvene zonder dat je een boete hoefde te doen. De paus had namelijk geld nodig om de Sint Pieterkerk in Rome verder af te bouwen. En via deze aflaten stroomde het geld binnen. De monnik die belast was met deze taak was Tetzel. Hij gebruikte daarbij de spreuk ’Zodra het muntje inde kist klinkt, het zieltje in de hemel springt’. Het geld ging met karrenvrachten tegelijk naar Rome (banken waren er nog niet waar je het kon laten overmaken). Ook in zijn persoonlijk leven moest Luther een zware strijd voeren. De gerechtigheid Gods zat hem dwars. De kerk leerde dat de mens gerechtigheid moest doen om voor God acceptabel te zijn. Luther kwam na heel veel Bijbelstudie tot de conclusie dat de mens niet gerechtigheid moet doen, maar dat God gerechtigheid schenkt. Luther keerde zich steeds meer af van de leer van de kerk en zocht zijn heil in de leer van de Bijbel. De schrijver van dit boek heeft Luther niet gespaard. Hij maakt het allemaal niet mooier dan het is. We weten bijvoorbeeld allemaal hoe Luther over de Joden dacht. Wilde Luther een andere kerk? Waarschijnlijk niet. Hij legde de misstanden in de kerk bloot. Keizer en paus grepen in omdat de een de rust in het land verstoord zag en de ander zag zijn schatkist steeds leger worden. Een heel leesbaar boek is het geworden, waar veel wetenswaardigheden te vinden zijn.

Luther, een mens zoekt God

Meditatief leven | mei 2017

'Luther was een moeilijk mens. Niet alleen voor de paus en de keizer. Ook voor de andere reformatoren en ieder om hem heen.' Zo begint prof. Selderhuis de inleiding op zijn biografie van Luther. Als monnik moest Luther nederigheid leren. Moeilijk voor zijn grote ego. Maar hij had gevoel voor humor en lieve brieven schrijven kon hij ook. Een mens op zoek naar God. Collega-Reformator Calvijn zei: 'we moeten hem maar zo nemen als hij is, want Luther heeft ons het Evangelie teruggegeven.' Maar dat ging niet dan na lang zoeken.

Geboren in Eisleben in 1483. Tegen de zin van de familie in ging hij naar het klooster in Erfurt en Wittenberg. Luther zocht daar vrede, maar vond die niet. Hij was bang verloren te gaan. Zonde en schuldbesef maakten hem het leven moeilijk. De Bijbel gaf hem uiteindelijk wat hij zocht: vrede met God, uit genade en niks anders. De Brief aan de Romeinen bracht licht. Maar dat was veel later. Ook de kerkvader Augustinus werd belangrijk voor hem. Een wandeling nar het heilige Rome bezorgde hem een kater: het belangrijkste bleek geld te zijn. We weten hoe het verder ging. Professor Selderhuis gaat alle gebeurtenissen in Luthers leven nauwkeurig na. En hij doet dat zo, dat je blijft lezen. Over de aflaat: 'zodra het geld in 't kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt.' Dat werd echt als reclame gebruikt! Over de 95 stellingen en de misstanden in de kerk in 1517: bedoeld als geleerde discussie in het Latijn, maar al snel in het Duits vertaald en verspreid: het sloeg aan onder het volk! Luther, een bijzonder mens. met alle plussen en minnen die een mens maar hebben kan. Tegelijk: een groot Reformator. Een mens die durfde in te gaan tegen de grootmachten van zijn tijd: kerk en keizer. Een mens die de scheuring niet wilde, maar het gebeurde wél. Hij werd in de ban gedaan. De tijd na hem zou nooit meer dezelfde zijn. Tijdgenoot Erasmus zei dat de wereld het klooster is. Luther leefde in de wereld alsof hij in het klooster was: gehoorzaam aan Gods Woord; kuis in het huwelijk en arm al bedelaar voor God en zonder geld. Een mens, op zoek naar God. Echt een boek om dit jaar te lezen - 500 jaar na 1517.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten