• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Dragende Zijn kruis

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Auteur(s): dr. H.F. Kohlbrugge
Serie: Overdenkingen voor de lijdensweken

Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven. Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd. ‘Wat van mij is, werd van Hem; wat van Hem is, werd van mij!’
De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken van dr. H.F. Kohlbrugge.

+ lees verder

Kies uw uitvoering

Ook verschenen in de serie Overdenkingen voor de lijdensweken

Recensies

Dit boek bevat 49 overdenkingen voor de lijdenstijd. De titel is ontleend aan de 27e overdenking die gaat over Matth. 27:31b 'en leidden Hem heen om te kruisigen. Niet alleen de krijgslieden hebbe... + lees meer


Bewaar het Pand in Bewaar het Pand op 21-03-2019

Ook interessant