Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

De Christenreis

De Christenreis

Met kanttekeningen

John Bunyan

Genre:Theologie
ISBN:9789087181208 (Gebonden)
Druk:2e druk
Pagina's:384
ISBN:9789087181550 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
De Christenreis Sluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 26,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 19,99

De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan met al zijn eigenaardigheden. Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekst die goed leesbaar is voor lezers van deze tijd. Bovendien gaat het hier om de volledige vertaling van de defi nitieve tekst van De Christenreis, inclusief de lange gedichten aan het begin en aan het einde.
Ook zijn de kanttekeningen die Bunyan zelf in de kantlijn heeft aangebracht volledig opgenomen. Daarnaast heeft de vertaler talrijke kanttekeningen gemaakt. Zij bevatten toespelingen op Bijbelteksten die Bunyan zelf niet noemt, historische bijzonderheden, theologische verduidelijkingen en toelichting op spreekwoorden en gezegden. Bovendien zijn in dit boek alle oorspronkelijke illustraties bij De Christenreis te vinden. De inleiding biedt een uitvoerige schets van het leven van Bunyan waarbij voortdurend verwezen wordt naar autobiografische elementen die in De Christenreis vele malen voorkomen.
Vertaald en ingeleid door dr. A. Baars.

Klik de link aan en kijk naar het filmpje waarin de  vertaler dr. A. Baars over de Christenreis verteld.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzpRGcoepPc

Recensies

De Christenreis

Reformatorisch Dagblad | 20 december 2018

In de Engelstalige wereld is ”De Christenreis” van John Bunyan (1628-1688) lange tijd het meest gelezen boek naast de Bijbel geweest. Dit zegt iets over de betekenis van het wereldberoemde werk. Het in 1678 als ”The Pilgrim’s Progress” verschenen boek is daarna in vele talen vertaald. Ook in ons land heeft ”De Christenreis” aanzienlijke invloed uitgeoefend bij een kring van lezers die zich herkent in de ervaringen van de hoofdpersoon Christen. Het is een goede keuze geweest om een van de bekendste puriteinse geschriften een plaats te geven in de serie ”Puriteinse klassieken”. Opnieuw heeft prof. dr. A. Baars hierin een vaardige hand gehad.

Hij heeft voor een nieuwe vertaling gezorgd en dat was geen overbodige luxe, want de bestaande vertalingen zijn óf verouderd óf te vrij, en verzwakken zodoende de zeggingskracht van de ”De Christenreis”. Evenals bij zijn uitgave van Owens geschriften over de geestelijke strijd heeft Baars er ook nu voor gekozen om dicht bij het oorspronkelijke Engels te blijven en daarmee Bunyans verwoording zo veel mogelijk recht te doen. Tegelijk heeft hij geprobeerd om de vertaling beter te laten aansluiten bij het hedendaagse Nederlands, waarin hij volgens mij opnieuw is geslaagd. Daarom kunnen we deze verzorgde uitgave van Bunyans bekendste werk dankbaar lezen.
De uitgave van Baars wordt alleen maar waardevoller door de uitvoerige levensbeschrijving die aan ”De Christenreis” voorafgaat, evenals door de aantekeningen in de kantlijn en door de voetnoten. Op deze manier krijgen we beter zicht op de betekenis van de verschillende personages, uitspraken en gebeurtenissen. Met name twee dingen worden dan duidelijker. Ten eerste dat ”De Christenreis” op allerlei manieren verweven is met de geestelijke weg van Bunyan, zowel met wat voorafging aan zijn geloofsovergave aan Christus als met wat hierop volgde. Ten tweede dat het boek niet alleen veel verwijzingen kent naar de Bijbel, maar ook naar de maatschappelijke en politieke situatie van zijn dagen, waarin gelovigen als Bunyan steeds meer in de marge terechtkwamen. We stuiten op het gevaar van Rome, de opkomende moderniteit, de spot van de wereld en de vervolging die Bunyan persoonlijk heeft meegemaakt.
De grote betekenis van de kanttekeningen en de voetnoten is dat we ”De Christenreis” nu veel beter kunnen begrijpen dan voorheen. De vraag is niet te ontwijken hoe het toch komt dat een handwerker als Bunyan –hij was van beroep ketellapper– een wereldberoemd werk heeft kunnen schrijven. Dit is absoluut te danken aan zijn verrassende verbeeldingskracht. Bunyan werkt het klassiek christelijke thema van de christen als pelgrim (Hebreeën 11) uit in een doorlopend beeldverhaal (allegorie). Hierdoor weet hij de aandacht van de lezer vast te houden en deze mee te nemen op een reis met allerlei afwisselende gebeurtenissen. Het is ongetwijfeld aan dezelfde verbeeldingskracht te danken dat ”De Christenreis” een vaste plaats heeft gekregen op de lijst van prominente Engelse literaire werken.
Verder is de kracht van Bunyans hoofdwerk dat het herkenning oproept. Behalve de aandacht voor bevrijding, dank en blijdschap komen we ook ruimschoots strijd, aanvechting en zelfs vertwijfeling tegen. Het Moeras Moedeloosheid aan het begin van de route en de angstige uren bij Reus Wanhoop verderop zijn hiervan sprekende voorbeelden. Ik heb een wens die hopelijk vervuld kan worden. ”The Pilgrim’s Progress” bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel, ”De Christenreis”, heeft de meeste bekendheid gekregen. In 1684 kwam echter het tweede deel op de markt, dat in Nederland als ”De Christinnereis” is verschenen. Het zou mooi zijn als prof. Baars dit werk ook opnieuw zou kunnen vertalen en van aantekeningen voorzien. Waarom? Omdat Bunyan dit vervolg natuurlijk niet voor niets heeft geschreven. In ”De Christenreis” herkennen we namelijk veel van zijn eigen geloofsweg, die met allerlei hoogten en diepten gepaard ging. Als we uitsluitend dit werk lezen, kan de gedachte ontstaan dat de weg van elke gelovige op dezelfde manier moet verlopen.
Maar ”De Christinnereis” laat andere accenten zien. Hoewel de weg van Christin langs allerlei herkenbare routemarkeringen loopt, zijn er minder hoogten en diepten onderweg. Terwijl het schuldbesef rond haar geloofsovergave minder heftig is dan dat van haar man, worden ook latere ervaringen minder dramatisch beschreven. Aan het einde van de reis bijvoorbeeld gaat haar oversteek door de doodsrivier gemakkelijker dan bij haar man, die bijna in het water verdronk. Tegelijk zijn bepaalde noties in ”De Christinnereis” sterker aanwezig, zoals die van de onderlinge geloofsgemeenschap. Beide delen van ”The Pilgrim’s Progress” geven dus niet alleen zicht op aanzienlijke overeenkomsten maar ook op verschillen in geestelijke beleving.

De Christenreis

Bewaar het Pand | 8 januari 2019

Dit bekende boek is verschenen in de serie Puriteinse Klassieken als deel 3. Het verscheen voor het eerst in 1678 als The Pilgrim’s Progress. Prof. Dr. A. Baars heeft het boek opnieuw vertaald. In die vertaling blijft hij zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Engels en sluit zoveel mogelijk aan bij het hedendaagse Nederlands.

Het boek begint met een uitvoerige levensbeschrijving. Op blz. 48 lezen we dat de baptistische gemeente van Bedford waar Bunyan (1628 – 1688) diende een open avondmaalsviering had. Dat wil zeggen dat zij die als volwassene gedoopt zijn en zij die als kind gedoopt zijn aan konden gaan indien er sprake was van een waar geloof en een heilig leven. De apologie van Bunyan (die in veel vertalingen werd weggelaten) is ook opgenomen. Bunyan maakt in de apologie duidelijk wat zijn bedoeling is met het schrijven van de Christenreis. De oorspronkelijke kanttekeningen in de kantlijn zijn ook weergegeven en er zijn verklarende voetnoten onderaan de bladzijde toegevoegd tot een beter verstaan van de Christenreis. We zijn blij met deze waardevolle uitgave van de Christenreis en willen dit boek dan ook van harte aanbevelen.

De Christenreis

Boekenmening | 11 april 2019

In 2013 startte de bekende Engelse krant ‘The Guardian’ met een serie over de honderd beste Engelstalige boeken ooit. Het allesbehalve christelijke dagblad begon met … ‘De Christenreis’ van John Bunyan. Veelzeggend. ‘The Pilgrim’s Progress’ werd voor het eerst uitgegeven in 1678 en is in de loop van de eeuwen ontelbare malen herdrukt en vertaald in meer dan tweehonderd talen. Volgens ‘The Guardian’ is er geen boek in het Engels, met uitzondering van de Bijbel, dat zich met dit meesterwerk kan meten als het gaat om het aantal lezers of de invloed op tal van schrijvers zoals Thackeray, de Brontë-zussen, Mark Twain en C.S. Lewis.

Bijzonder dat een man die nauwelijks opleiding genoot een dergelijk boek heeft geschreven. En dat in gevangenschap! Hij werd herhaaldelijk opgesloten vanwege zijn geloof. Ook in Nederland heeft het boek grote invloed gehad, en nog steeds wordt het door velen gelezen. De bestaande vertalingen waren echter grotendeels verouderd en daarom is het goede zaak dat Prof. Dr. A. Baars voor een nieuwe vertaling heeft gezorgd. Baars heeft ervoor gekozen om dicht bij het oorspronkelijke Engels te blijven, waarmee hij Bunyan recht wil doen. Tegelijk heeft hij ernaar gestreefd om het boek zo leesbaar mogelijk te laten zijn. Iets wat hem naar mijn mening goed is gelukt. De tekst van het boek wordt voorafgegaan door een uitvoerige levensbeschrijving van Bunyan. Gezien de vele verbanden tussen diens leven en dit boek een wijze keuze. Ook de apologie bij het boek, waarin de schrijver duidelijk maakt wat zijn bedoelingen zijn, is toegevoegd. Verder zijn de oorspronkelijke kanttekeningen weergegeven en zijn er verklarende voetnoten toegevoegd. Tot mijn genoegen bevat het boek ook een aantal fraaie illustraties. In mijn ogen is de ‘Christenreis’ zowel een literair meesterwerk als een diepzinnig en waardevol boek over het geestelijke leven. Een aantal lezers van ‘The Guardian’ protesteerde tegen deze keuze van hun krant. Volkomen onterecht …

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten