Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Je peuter begrijpen

Je peuter begrijpen

drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402902808 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:144
ISBN:9789402904321 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Je peuter begrijpenSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
1-2 dagen

€ 16,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 12,99

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen.

Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles 'nee' zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij 's nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind?

In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun 'koppie' omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

Serie Christelijke Opvoeding

De serie Christelijke Opvoeding is geschreven vanuit een pedagogische visie: het opbouwen van een veilige gehechtheid tussen ouders en kind. We proberen in alledaagse – mooie én moeilijke - situaties kinderen te begrijpen in hun doen en laten. Als je je kind beter begrijpt, in alle ontwikkelingen die het doormaakt, weet je ook beter wat je kind nodig heeft en hoe je het beste op hem kunt reageren. Dit helpt kinderen om zich veilig te voelen bij hun ouders. Die basis van vertrouwen heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen: in het uiten van zijn emoties, in contacten met anderen, in het durven van nieuwe dingen en nog veel meer. Deze basis in de dagelijkse opvoeding geeft ook een veilige ruimte om te vertellen én voor te leven Wie God is.

In de boekjes staan suggesties, vragen en verwerkingen voor het gebruik in een opvoedkring.

In 1991 kwam het eerste deeltje uit van de serie Christelijke Opvoeding onder redactie van dr. J. Stolk. Na tien deeltjes in de eerste serie, kwamen er in 2011 en 2013 twee Handboeken uit over de opvoeding van schoolkinderen en pubers. In 2015 is gestart met een nieuwe serie van kleine deeltjes rond de christelijke opvoeding. De huidige redactie wordt gevormd door Marieke Post en Aline Hoogenboom.


Recensies

Je peuter begrijpen

Reformatorische Omroep | juni 2017

Keurig uitgevoerde paperback. Allereerst ‘proberen we de peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is’(7).

Aan de orde komen o.a.:
Opvoeden begint met begrijpen;
hoe de peuter zich ontwikkelt;
‘Nee, zelf doen’.
Je peuter ontdekt wat hij kan en wil;
Omgaan met het eigen willetje van je peuter.
Hoe kun je een veilige haven zijn?
Tips en gespreksvragen voor opvoedkringen.
De opbouw van elk hoofdstuk is dezelfde met veel praktisch vragen en hulp hoe aan te pakken; de relatie tot de Bijbel keert steeds terug.
Met dank voor de zorg die aan de opbouw en inhoud besteed wordt. Geschikt voor de ouders, gebruik in opvoedkring van jonge ouders, teamtoerusting en ouderavonden. Van harte aanbevolen en we zien uit naar het vervolgdeel.

Je peuter begrijpen

Reformatorisch Dagblad | 8 augustus 2017

„Is jullie peuter weleens bang?” „Hoe maak jij van de zondag een fijne dag voor je peuter?” Het derde deel in de serie ”Christelijke opvoeding” stelt –na eerdere delen over baby’s en pubers– peuters centraal. Het boek zet peuter ouders aan het denken. Bij veel peuterouders zal het boek met de titel ”Je peuter begrijpen” herkenning oproepen.

Aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven met een peuter beschrijven de auteurs –de orthopedagogen Aline Hoogenboom en Joop Stolk– diverse onderwerpen die spelen bij deze leeftijdsgroep. Daarbij is er veel aandacht voor het belang van het begrijpen van de peuter. Begrijpen wat er áchter het gedrag van een peuter zit, helpt ouders om passend om te gaan met typisch peutergedrag als nee zeggen, driftbuien of angsten. Het handzame, praktische boekje leest gemakkelijk weg en is overzichtelijk opgebouwd. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in kortere stukjes en sluit af met een kleine samenvatting. Tussendoor zijn er vragen opgenomen om ouders te laten nadenken over hun eigen peuter met betrekking tot dit onderwerp. „Is jullie peuter weleens bang?” „Begrijpen jullie dan waarom hij bang is?” „Hoe maak jij van de zondag een fijne dag voor je peuter?” Kleine opdrachten laten ouders bewust stilstaan bij hun kind. „Houd je peuter ongemerkt een paar minuten in de gaten terwijl hij speelt. Wat zie je allemaal? Wat is hij aan het ontdekken?” of: „Hoe reageert jullie peuter als iets niet lukt?”
Een van de acht hoofdstukken is gewijd aan de ontwikkeling van peuters. Daarin komt onder meer aan bod wat een peuter kan op welke leeftijd, hoe hij zijn taal ontwikkelt, het besef van goed en kwaad en zelfredzaamheid. Uit het boek spreekt de gedachte dat kennis van de ontwikkeling van een peuter ervoor zorgt dat ouders hem beter kunnen begrijpen en begeleiden tijdens deze periode. Daarbij schenken de auteurs ook aandacht aan het ontwikkelen van de eigen wil, vanuit Bijbels oogpunt.
In het boek komen verschillende richtlijnen voor de opvoeding aan de orde: veiligheid bieden, aansluiten bij wat een kind al kan, stimuleren om hem verder te laten ontwikkelen, grenzen stellen, het goede voorbeeld geven en richting geven.
Ouders die hun kind leren dat zij te vertrouwen zijn, leggen zo de basis voor vertrouwen op God: de basis van een christelijke opvoeding. Hij is de hemelse Vader bij Wie een kind altijd terechtkan. In het hoofdstuk ”Leven in een christelijk gezin” bespreken de auteurs hoe ouders met hun peuter kunnen bidden, Bijbellezen en zingen. Ook kerkbezoek, christelijke feestdagen vieren en praten over God worden behandeld. Met tips voor ouders als een kind niet mee wil bidden. En handreikingen voor de manier waarop ze hun kind kunnen leren zelf te spreken met God.
De voorbeelden worden mooi uitgewerkt en zijn erg herkenbaar voor elke ouder die een peuter in huis heeft. De tips zijn leerzaam. Als je peuters regels aanleert, moet je dat bijvoorbeeld zo duidelijk mogelijk doen. „„Doe niet zo vervelend”, en: „Houd nu eens op”, zijn voor een peuter te vaag. Probeer de regel positief te formuleren, zodat je kind weet wat je van hem verwacht. Zeg bijvoorbeeld: „Je moet zachtjes praten, anders kan ik papa niet verstaan.”” Achter in het boek geven de auteurs tips en gespreksvragen, bedoeld voor opvoedkringen.

Je peuter begrijpen

boekenmening.nl | 5 juli 2017

De auteurs van dit boek, twee orthopedagogen, hebben prima werk geleverd. Met talloze voorbeelden en informatie over de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling van een peuter, leggen ze uit hoe het in die leeftijd werkt en hoe we er als opvoeders mee om kunnen gaan. Daarbij worden ouders ook zelf aan het woord gelaten en zijn de meningen tussen vader en moeder vaak verdeeld. Het doel is om zowel elkaar als dat kleine mensje te begrijpen en zo hem of haar zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in het groter worden.

Het ontwikkelen van de mogelijkheden, de eigen wil en persoonlijkheid van de peuter en zijn behoefte aan veiligheid en geborgenheid komen steeds aan de orde. Met de Bijbelse wijsheid als richtsnoer voor al ons handelen worden ook ouders ‘opgevoed’. Want hoe reageer je zelf als iets niet lukt, of als je iets wilt, maar er zijn geen mogelijkheden voor? Dat vind ik mooi aan het boek. Er is ruimte voor zowel ouders als peuters om te ontdekken, om te groeien, om te leren en vol te houden. Structuur aanbrengen voor zichzelf en de peuter, het benoemen van gevoelens en het benoemen van gedrag en de eventueel daaropvolgende sancties. Dat geeft houvast voor ouders en ook voor de peuter. Het bevorderen van duidelijkheid in het gezin voorkomt ongecontroleerde emoties en reacties. Ruimte om vragen te stellen. Zowel voor ouders als voor peuters. Ruimte om na te denken over mogelijke antwoorden. Wijsheid opdoen en ter harte nemen. Ik vind dit boek helpend en bemoedigend niet alleen voor ouders maar ook voor grootouders en andere verzorgers.

Je peuter begrijpen

De Wekker | 31 augustus 2018

Na de baby’s en de pubers krijgen de peuters de aandacht in de serie christelijke opvoeding. Aline Hoogenboom en Joop Stolk namen dit deel voor hun rekening. De titels van de laatste twee boeken uit de serie lijken sterk op elkaar. ‘Pubers begrijpen’ en ‘Je peuter begrijpen’.

De schrijvers leggen eerst uit waarom het nodig is je kind te begrijpen. Daarna komt er uitleg over de ontwikkeling van de peuter. Verder komen in dit boek aan bod: de eigen wil, een veilige haven en hoe je een christelijk gezin kunt zijn. Ook dit deel is door de vragen en andere verwerkingsvormen geschikt voor gebruik op een opvoedkring. Het is mooi om te lezen hoede schrijvers in dit boek pedagogiek en theologie verweven. Zo komt in het hoofdstuk over de ontwikkeling van de eigen wil de vraag naar voren of het Bijbels is om de wil van je kind te breken. Het is goed om je als ouders daarop te bezinnen en daar kan dit boek dus bij helpen. Bij het lezen van dit boek kan ik niet anders dan wensen dat alle ouders van peuters het hoofdstuk over het christelijke gezinsleven toepassen. Met goede gewoonten kun je immers niet vroeg genoeg beginnen. Zingen, bidden, uit de Bijbel lezen, erover in gesprek gaan en christelijke feesten vieren, het voorleven van het christenleven is wat ouders mogen en moeten doen. Opdat onze kinderen hun hoop op God stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten