Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Jong en depressief

Jong en depressief

dr. Joop Stolk

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402904444 (Paperback)
Druk:1e druk
Pagina's:160
ISBN:9789402905625 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Jong en depressiefSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Paperback
In winkelmandje
2-3 dagen

€ 14,95

E-book
In winkelmandje
Downloadlink per email

€ 11,99

Jong en depressief. Is dat niet tegenstrijdig? Helaas niet. Bijna vijf procent van alle jongeren tussen 12 en 20 jaar lijdt aan ernstige depressies of heeft een depressie gehad. Dat zijn 35.000 jongeren die worstelen met zichzelf, ernstig belemmerd zijn in hun dagelijks leven en geen zicht hebben op hun toekomst. Ze zijn jong én depressief.
Hun moeiten dagen ons uit om hen door hun depressie heen te helpen. Zorgvuldig, met begrip en met heel ons hart. Dit boek wil daarbij een handreiking zijn, met name voor ouders, maar ook voor familieleden en andere betrokkenen.
Waaraan merk je dat een puber of jongere depressief is? Hoe ontstaat een depressie? Hoe kunnen ouders hun depressieve zoon of dochter tot steun zijn, thuis, in contact met de school en in de professionele hulpverlening? Behalve aan deze vragen wordt ook aandacht besteed aan zelfdoding bij depressieve pubers en jongeren en aan de vraag of en hoe depressies voorkomen kunnen worden.
E
en waardevolle publicatie voor iedereen die te maken heeft met jongeren die hun weg naar de volwassenheid moeten vinden.

Recensies

Jong en depressief

Eilandennieuws | 29-09-2017

Jong en depressief. Een combinatie die op het eerste gezicht misschien niet voor de hand lijkt te liggen. Het tegendeel blijkt helaas het geval. Uit onderzoek blijkt dat bijna vijf procent (35.000!) van alle jongeren tussen de 12 en 20 jaar lijdt aan ernstige depressies of een depressie heeft gehad.

De auteur zet uiteen wat een depressie is en waarom ook jongeren aan een depressie kunnen lijden. Maar ook hoe we hen door de depressie heen kunnen helpen. De belangrijkste signalen van een depressie zijn: een sombere stemming, negatief zelfbeeld en verlies aan belangstelling voor de omgeving. Overige signalen kunnen zijn: snel geïrriteerd raken, extreme stemmingswisselingen, overmatig eten en slapen of juist slapeloosheid en een afkeer van voedsel hebben, gebrek aan concentratie en lichamelijke klachten als hoofdpijn, duizeligheid, een drukkend gevoel op de borst, maagpijn en hartkloppingen. Ook kunnen heftige schuldgevoelens en het uitvergroten van eigen fouten of tekortkomingen een alarmsignaal zijn. Om het beeld van een depressie bij jongeren volledig te maken, beschrijft de auteur de samenhang die er kan zijn met andere psychische problemen. In dit verband worden het gebruik van alcohol en drugs, (sociale) angst, anorexia nervosa, dwanghandelingen, het beschadigen van het eigen lichaam of het hebben van een doodswens genoemd. Hoe ontstaat een depressie? Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Zes factoren spelen een rol: genetische, lichamelijke en biologische factoren, moeite met volwassen worden, onveilige hechting, slechte sfeer in het gezin, spanningen. Ook het christelijk geloof komt aan de orde in dit rijtje. Dr. Stolk: “Het christelijk geloof maakt niet depressief. Een depressie kan wel het zicht op Christus vervormen of belemmeren. Dat is voor een gelovige zo ingrijpend, dat zijn of haar depressie kan verergeren.” (blz. 55). Een depressie begrijpen en ermee omgaan vraagt veel van de naaste omgeving. Onvoorwaardelijke liefde en acceptatie door de ouders staat voorop. Een aantal praktische tips: maak samen een dagprogramma, help de jongere op tijd op te staan en naar bed te gaan, probeer hem contact te laten houden met (school)vrienden of vriendinnen. Bid voor en als het kan met de depressieve jongere. Accepteer, zorg voor een veilig nest, maar stel ook grenzen. Het is voor ouders raadzaam hulp en steun te zoeken bij een aantal vertrouwde mensen in de naaste omgeving. De auteur bespreekt therapievormen die toegepast kunnen worden ter bestrijding van een depressie. Ouders zijn een belangrijke partner in de behandeling van een depressie. In bepaalde gevallen zijn medicijnen nodig, soms kan eerst worden gestart met (gedrags)therapie. Soms is een combinatie van beiden nodig. Het inschakelen van hulp start altijd met een afspraak op korte termijn bij de huisarts. Perspectief bieden Depressie en zelfdoding komt aan de orde in het op één na laatste hoofdstuk. Wat zijn de risicofactoren? Welke signalen wijzen op gedachten aan zelfdoding? Als laatste behandelt de auteur de vraag of een depressie is te voorkomen. Hier volgt zowel een ‘nee’ als een ‘ja, tot op zeker hoogte wel’ op van de auteur. De belangrijkste vorm van preventie van psychische problemen noemt de auteur een goede opvoeding. Wat is een goede opvoeding? Wat zijn de kenmerken van deze pedagogische hygiëne? De auteur noemt er zes: een gefundeerd opvoeden vanuit het gegeven dat ons kind een schepsel van God is. Een kind is een geschenk. Zou je met een geschenk van God niet zorgvuldig omgaan? De andere kenmerken zijn: respectvol opvoeden, leren omgaan met problemen in het leven, opvoeden in vertrouwen, leren omgaan met stress, voorbereiden op zelfstandigheid en perspectief bieden. De toonzetting van het boek is warm en invoelend. ‘Jong & depressief’ moet echt elke ouder, opvoeder en jeugdwerker gelezen hebben! Dr. Joop Stolk is emeritus hoofddocent Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Jong en depressief

Hervormde Vrouw | januari 2018

Een depressie… Bijna één op de vijf Nederlanders heeft ermee te maken (gehad). Het aantal pubers en jongeren die depressieve klachten ontwikkelen stijgt, zo lees ik op de website van dokterdokter.nl.

Iedereen heeft weleens een dipdag. En in de periode van puberteit en adolescentie kan dat aantal hoger liggen dan gemiddeld. Maar als je puber of jongere al twee weken somber is, op een negatieve manier over zichzelf denkt en zijn of haar belangstelling voor de omgeving verliest, moeten bij ouders de alarmbellen gaan rinkelen. Om depressiviteit bij pubers en jongeren te onderkennen en er op een goede manier mee om te gaan, schreef orthopedagoog Joop Stolk een handreiking onder de titel ‘Jong en depressief’. Het boek is bedoeld voor christenouders, familieleden en verdere betrokkenen van jongeren die moeite ondervinden op hun weg naar de volwassenheid. Een depressie is niet iets wat onderschat moet worden. Ergens noemt Stolk het vader en moeder zijn van een depressief kind een ontzettend moeilijke opgave. ‘Het verdriet om de somberheid en de spanning in het leven van een zoon of dochter zijn soms nauwelijks te dragen.’ Stolks bedoeling is depressies bij jongeren invoelbaar te maken. Dat is de kracht van dit boek. De auteur heeft zijn contacten met depressieve jongeren verwerkt in tal van praktijkvoorbeelden die ouders kunnen helpen om meer grip te krijgen op de ziekte. De (h)erkenning zal voor de doelgroep ongetwijfeld tot grote steun zijn. Stolk besteedt niet alleen aandacht aan de kenmerken en het ontstaan van een depressie. Ook komt aan de orde hoe ouders hun kind praktisch kunnen helpen. ‘Bidden’, wordt dan als eerste genoemd. Dat lijkt voor de hand liggend. Wie echter leest wat de auteur daarover schrijft, beseft: dit is de basis van al mijn handelen. Stolk noemt het ‘de spits van alles wat ouders voor hun depressieve zoon of dochter kunnen doen’! Ook komt het onderwerp ‘depressie en zelfdoding’ op een heel pastorale manier aan de orde. Wie zich afvraagt of hij als opvoerder de kans op depressie kan reduceren, heeft wellicht wat aan het volgende citaat: ‘Er zijn weinig ervaringen die de psychische gezondheid van pubers en jongeren zo positief beïnvloeden als het besef dat je onvoorwaardelijk door je ouders wordt geaccepteerd, dat je gewoon zeker mag weten dat jij er voor je ouders echt toe doet’.

Jong en depressief

NBD Biblion | januari 2018

Emeritus hoofddocent orthopedagogiek dr. Joop Stolk, die veel onderzoek gedaan heeft naar de hechtingsproblemen van kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen, heeft nu geschreven over jongeren met een depressie. Bijna 3 5.000 van de jongeren in ons land tussen de 1 2 en 20 jaar lijden aan ernstige depressie of hebben een depressie gehad.

In de publicatie van Stolk komen vragen aan de orde als: hoe ontstaat een depressie en hoe kan men praktische hulp verlenen? Er wordt diepgaand aandacht besteed aan depressie en zelfdoding en aan de vraag of een depressie voorkomen kan worden. Er is al veel geschreven over depressie, ook onder jongeren, maar deze publicatie onderscheidt zich hiervan door depressies bij jongeren invoelbaar te maken, zodat met name ouders hen beter kunnen helpen. De invalshoek is primair pedagogisch vanuit ook een christelijk perspectief. Een waardevolle publicatie voor iedereen die met jongeren te maken heeft die hun weg naar de volwassenheid moeten vinden. Vele praktijkvoorbeelden. Literatuur. Geen register.

Jong en depressief

Criterium | februari 2018

Bijna vijf procent van de jongeren worstelt met (ernstige) depressiviteit. Omdat dit christelijke jongeren niet voorbijgaat, schreef dr. Stolk een boek waarmee hij ouders en andere betrokkenen de hand wil reiken om de jongere door de depressie heen te helpen. De eerste hoofdstukken bevatten vooral feitelijke informatie over depressie (zoals signalen en factoren die te maken hebben met het ontstaan), afgewisseld met herkenbare voorbeelden.

Stolk onder streept in dit boek hoe belangrijk het is dat ouders proberen hun depressieve zoon of dochter te begrijpen en aan te voelen met hun hart. Hij neemt hen als het ware bij de hand om na het herkennen van de eerste signalen contact op te nemen met de huisarts. Hij benoemt hoe belang rijk het is dat de ouders hun zoon of dochter met praktische hulp terzijde staan, maar heeft ook oog voor de grenzen die zij daarbij zullen ervaren. Stolk geeft verder een overzicht van therapieën die nodig kunnen zijn bij een depressie, maar geeft tevens aan dat, hoewel therapieën waardevol kunnen zijn, alleen de genade van Jezus Christus mensen herstelt en geneest. Over depressies zijn veel boeken verschenen, maar de meerwaarde van dit boekje is zeker het christelijke uitgangspunt. Vanuit dit oogpunt gaat Stolk ook gevoelige en moeilijke thema’s niet uit de weg. Op een warme, meelevende toon (kenmerkend voor het hele boek) gaat hij bijvoorbeeld in op vragen rond depressie en zelfdoding. Het boek eindigt met de vraag of een depressie en psychische problemen in bredere zin voorkomen kunnen worden. Hoewel dit volgens Stolk niet altijd mogelijk is, noemt hij ook een zestal kenmerken van een goede opvoeding (‘pedagogische hygiëne’) waar een belangrijke preventieve werking van uitgaat. Dit maakt het boek niet alleen van grote waarde voor ouders van depressieve jongeren, maar ook nuttig voor andere ouders of men sen die op een andere manier — in privé- of werksituaties — betrokken zijn bij jongeren.

Jong en depressief

Reformatorisch Dagblad | 21 maart 2018

Artikel informatie Aantal woorden: 586 Bewerker: Molenaar, A.L._28817;gvdketterij Katern/bijlage: Katern Puntkomma Publicatiedatum: 21 maart 2018 Uit: Reformatorisch Dagblad Pagina: 11 (Boeken/muziek) Notities: Opening; met foto Jong en depressief verschijnt in een reeks educatieve boeken over psychische problemen. De titel wekt de verwachting dat het boek gericht is op jongeren die worstelen met depressieve gevoelens. Dit blijkt niet het geval te zijn. De uitgave is vooral bedoeld voor de ouders van jongeren die worstelen met depressieve gevoelens.

In dit boek wordt veel lezenswaardigs aangeboden. Verhelderend is de rode draad van drie ziektegeschiedenissen die door het boek loopt. Aan de hand van deze verhalen worden verschillende thema’s toegelicht. In samenvattende kaders wordt de informatie in de vorm van steekwoorden overzichtelijk weergegeven. Het boek geeft een overzicht van de problematiek van depressie aan de hand van onder andere de volgende vragen: Wat is een depressie? Waaraan merk je het? Waardoor komt het? Wat betekent het? Is het echt zo? Hoe kunnen we helpen? Kun je een depressie voorkomen? De moeilijkheid is vaak dat een depressie veel onderliggende betekenissen heeft, variërend van ziekte tot een reactie op allerlei (moeilijke) omstandigheden. Het hoofdstuk ”Ontstaan van een depressie” biedt informatie over een aantal risicofactoren, zoals een onveilige hechting, spanningen en een slechte sfeer in het gezin. Daar verbreedt de schrijver het beeld, met de toelichting dat de diverse factoren onderling verweven kunnen zijn. Een mooie toevoeging vind ik het beeld van volwassen worden. Dit geldt voor alle jongeren. Stolk schrijft: „Volwassen worden is een ingewikkelde opgave, zoals er maar weinig zijn in de gehele levensloop van mensen. Volwassen word je niet in een handomdraai. In dit opzicht kunnen we de overgang van kindertijd naar puberteit en volwassenheid vergelijken met een emigratie.” Een mooie illustratie van het proces waar jongeren doorheen moeten, en hun ouders met hen. Obstakel In het hoofdstuk over de factoren bij het ontstaan van een depressie wordt ook ingegaan op de relatie tussen depressieve gevoelens en het christelijk geloof. Stolk besteedt aandacht aan de selectieve manier waarop depressieve jongeren luisteren naar de prediking. De ziekte kan zo een obstakel worden in de omgang tussen de jongere en God. Toch mag er ook in die omstandigheden hoop zijn op de levende God. Mooi is hoe de schrijver benadrukt hoe groot het belang van ouders is, ook als er van alles is opgestart, zoals contact met de huisarts, gebruik van medicatie en bijvoorbeeld psychotherapie. Ouders kunnen de neiging hebben hun betekenis te onderschatten. Ze zijn echter veel vaker beschikbaar voor de depressieve puber dan de hulpverlener. Evenwichtige opvoeding Het laatste hoofdstuk van het boek gaat over het voorkomen van depressieve gevoelens bij pubers. De perfecte opvoeding bestaat niet. Wel kent een goede opvoeding een aantal belangrijke elementen. Stolk noemt dat pedagogische hygiëne, zoals respect, vertrouwen, leren omgaan met stress en met problemen in het leven. Het komt erop aan om pubers voor te bereiden op zelfstandigheid. De auteur eindigt het boek met de opmerking: „De beste manier om pubers en jongeren te beschermen tegen depressiviteit is hun een evenwichtige, christelijke opvoeding geven. Dat omvat een leven met perspectief, zelfs tot over de grenzen van de dood heen.” Dit boek is verhelderend en lezenswaardig, voor ouders bij de zorg voor hun depressieve zoon of dochter, maar ook voor andere betrokkenen. Ook voor de depressieve jongere zelf kan het goed zijn om te lezen. De auteur is psychiater-psychotherapeut.

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten