Winkelmandje

Dit artikel zit al in uw winkelwagentje. Wanneer u meerdere exemplaren wilt bestellen kunt u dat doen via

Er zijn geen artikelen in het winkelmandje.

Om een eigen school

Om een eigen school

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag

dr. L.D. van Klinken en drs. D. Vogelaar

Genre:Christelijk leven
ISBN:9789402902679 (Gebonden)
Druk:1e druk
Pagina's:120
ISBN:9789402904710 (E-book)
Druk:1e druk
Bekijk eerste pagina's
Om een eigen schoolSluiten
Uitverkocht

Dit boek is helaas niet meer via deze site te verkrijgen.

Uw plaatselijke boekhandel kan het boek nog wel op voorraad hebben.

In winkelmandje leggen
Gebonden
In winkelmandje
1 dag

€ 17,50

E-book
In winkelmandje
Direct download

€ 12,99

We leerden het als kind: 1917 – einde schoolstrijd. Een scharnierpunt in de geschiedenis van het reformatorisch onderwijs. Vanaf toen was er sprake van financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen.

Inmiddels is een eeuw reformatorisch onderwijs voorbijgegaan. In dit boek kijken we terug in de geschiedenis. Hoe zat het ook alweer met die schoolstrijd? En hoe is het in de loop van de tijd geweest op al die reformatorische scholen, waar de Bijbel openging en de meisjes rokjes droegen? Ook is er aandacht voor de opkomst en ontwikkeling van het voortgezet reformatorisch onderwijs.

De tekst wordt afgewisseld met allerlei fotomateriaal, dat ongetwijfeld veel herkenning oproept. Terugkijken in woord en beeld maakt duidelijk dat het ook honderd jaar later nog steeds zo is: de Heere helpt ons en maakt ruimte.

 

Recensies

Om een eigen school

Reformatorische Omroep | 23 mei 2017

1917 einde schoolstrijd. Vanaf toen was er sprake van financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen. Er is een eeuw van reformatorisch onderwijs voorbijgegaan.

Deel 1. Van Klinken: De tijd van de schoolstrijd. Er wordt vooral ingegaan op de schoolstrijd om een ‘School met den Bijbel’ van de ledeborianen en kruisgezinden. Ze vormen een deel van de gereformeerde gezindte. Voorlopers van de huidige reformatorische scholen. De scholen moesten bekostigd worden uit schoolgelden en collecten(31).
Deel 2: Van Klinken: Reformatorische basisscholen van 1917 tot 2017. Een aantal aspecten van de geschiedenis van de reformatorische en verwante protestants-christelijke scholen. Veel gegevens voor tekst en foto’s zijn ontleend aan de 23 gedenkboeken van genoemde scholen. Een goede keuze gemaakt. Discussies over gebruik van : dia’ s, film, bandrecorder, kleding bij het bewegingsonderwijs e.d.. Citaat: ‘Meester Van den Brink begint in 1961 in Rijssen. Zijn salaris van zo’n 360 gulden wordt hem aan het eind van elke maand contant voor het oog van de hele klas door de penningmeester uitgekeerd’(75).
Deel 3: Vogelaar: Reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Naast de lagere scholen werd later ook gebruikgemaakt van artikel 23 van de Grondwet, om scholen voor voortgezet onderwijs te stichten. Na de Mammoetwet in 1968 nam het stichten van eigen scholen toe:grote schoolgemeenschappen met een regionale functie ontstonden. De Reformatorische Kweekschool in 1944 o.l.v. Piet Kuijt met internaat in Krabbendijke, later Gouda met het Driestar College, het Wartburg College in Rotterdam, Van Lodenstein College Amersfoort,Calvijn College Goes, Fruytier College Apeldoorn en Pieter Zandt College in Kampen. Wat een zegen ! Vogelaar wijst bij de afsluiting van zijn mooie bijdrage met een zorgpunt: ‘Is het reformatorische onderwijs nog voldoende weerbaar? Zelfgenoegzaamheid is dodelijk’(97). Bedankt voor deze evenwichtige selectie. Van belang voor bezinning door ouders, besturen en personeel. Dat blijft van belang, zeker nu er allerlei zaken rond schoolstichting e.a. aan de orde zijn.
Van harte aanbevolen.

Om een eigen school

Op de boekenplank | 5 juli 2017

Bij 'De Banier' te Apeldoorn verscheen 'Om een eigen school', met als ondertitel 'Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag'. De auteurs zijn dr. L.D. van Klinken en drs. D. Vogelaar. Het boek is in drie delen gesplitst. Dr. Van Klinken neemt de delen 1 en 2 voor zijn rekening, drs. Vogelaar deel 3.

Deel 1 handelt over de schoolstrijd om een eigen school te kunnen verkrijgen en bekostigen. Dat vergde financiële offers van de 'kleine luyden' in de tweede helft van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw. Totdat de Wet op de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs in 1917 werd aangenomen. Een hoogtepunt, toen deze op artikel 23 van de grondwet gebaseerde wet tot stand mocht komen. Deel 2 vertelt ons over de reformatorische basisscholen die zijn ontstaan in de periode van 1917 tot 2017. Ook krijgen aan de reformatorische school verwante protestants-christelijke scholen, vaak van Hervormde signatuur (Gereformeerde Bond) aandacht in dit deel. Zowel rooms-katholieke scholen, als protestants-christelijke scholen, alsmede reformatorische scholen rezen als het ware als paddenstoelen uit de grond. Een man die zich met grote ijver hiervoor heeft ingezet, was ds. G.H. Kersten, de leider van de SGP-fractie in de Tweede Kamer en tevens predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Ook ds. R. Kok liet zich niet onbetuigd op dit terrein. Hij zorgde ervoor dat er in Aagtekerke een eigen school mocht komen en jaren later ook in Veenendaal, waar die school de naam 'Kokse school' werd genoemd. Er is een selectie gemaakt van diverse scholen uit die periode. Aangrijpend is de foto die we zien van het herinneringsbord dat in de hal hangt van de Christelijke School te Nieuwerkerk in Zeeland, met daarop de namen van de verdronken leerlingen uit 1953, die bij de Ramp zijn omgekomen. Overigens bestond die school al eerder dan 1917 exact 100 jaar. Het herinneringsboek van die school, samengesteld door mr. A. Flikweert en ondergetekende, bevat de namen van alle leerlingen die de School hebben bezocht vanaf de oprichting. Een unicum! Hoofdstuk 3 van het thans verschenen boek geeft aandacht aan het in latere tijden ontstaan van scholen voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Van alle scholen worden ons exterieurfoto's getoond. Een pionier op dat terrein was de heer P. Kuijt, 'de vader' van 'De Driestar', die in Krabbendijke van start ging en later in Gouda zijn vleugels heeft uitgebreid. Een aanbevelenswaardig boek!

Bezoek ook andere websites van Erdee Media Groep

bezoek ook sluiten